Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wdrożenie systemu marketingu automatycznego w przedsiębiorstwie usługowym – studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Implementation of marketing automation in service company – case study

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 66

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie
  • wdrożenie
  • marketing automatyczny
  • e-mail
  • marketing
  • organizacja pracy
Strony (od-do)

75 - 86

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10