Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ topografii terenu na energochłonność pojazdu i warunki pracy silnika spalinowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The influence of terrain topography on vehicle energy intensity and engine operating conditions

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2015 | Tom: R. 44 | Numer: no. 3 (162)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • badanie w rzeczywistych warunkach ruchu
  • ekologia
  • emisja spalin
  • topografia terenu
Strony (od-do)

341 - 349

Uwagi

pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD

Zaprezentowany na

VI International Congress on Combustion Engines, 22-24.06.2015, Olsztyn, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13