Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Odwołania do tradycji we współczesnej architekturze aglomeracji poznańskiej jako szansa na poprawę jakości przestrzeni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Seria: Folia Geographica Socio-Oeconomica | Rocznik: 2015 | Numer: 19

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tradycyjna architektura
  • dziedzictwo kulturowe
  • architektura wernakularna
  • tożsamość architektoniczna
  • degradacja przestrzenna
Strony (od-do)

21 - 33

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8