Processing may take a few seconds...

Article


Title

Inżynieria ergonomiczna dla aktywizacji osób starszych

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Published in

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Journal year: 2015 | Journal number: nr 8

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • starzenie się społeczeństwa
  • ludzie starsi
  • gerontotechnika
  • ergonomia osób starszych
Pages (from - to)

50 - 59

Comments

art. na płycie CD

Points of MNiSW / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.