Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Model Assessing Innovativeness of Administration Units Awarding Public Contracts as a Tool to Conduct Economic Policy of the State

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • macroeconomic policy
  • policy making
  • innovątion
  • public procurement
Strony (od-do)

93 - 114

DOI

10.12775/EQUIL.2015.015

Typ licencji

CC BY-ND (uznanie autorstwa - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14