Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Structure and Applicability of Regulations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

9 - 17

DOI

10.1007/978-3-319-02705-0_2

Książka

New trends in emission control in the European Union