Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

New trends in emission control in the European Union

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Berlin, Germany

Wydawca

Springer Verlag

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2014

Liczba stron

170

ISBN

978-3-319-02704-3; 978-3-319-02705-0

DOI

10.1007/978-3-319-02705-0

Opublikowano w

Seria: Springer Tracts on Transportation and Traffic

Numer w serii

Vol. 4

Rozdziały
New Trends in Emission Control in the European Union Introduction (s. 1-8)
Structure and Applicability of Regulations (s. 9-17)
Type Approval of Light-Duty Vehicles in Terms of Emission of Pollutants (s. 19-65)
Type Approval of Heavy-Duty Vehicles for Emission of Pollutants (s. 67-90)
Production and In-Service Conformity (s. 91-97)
Measurements of Exhaust Emissions In-use Conditions (s. 99-160)
New Trends in Emission Control in the European Union Conclusion (s. 161-170)