Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental and simulation research of forces and stresses acting on the hoe coulter

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Badania eksperymentalne i symulacyjne sił i naprężeń działających na redlicę

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 61 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • agricultural machinery
  • coulters
  • forces and stresses
  • computer simulation
Strony (od-do)

92 - 96

Punktacja MNiSW / czasopismo

12

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

12