Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w nauce

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • csr
  • instrumenty
  • logistyka
Pages (from - to)

84 - 98

Book

Pragmatyzm w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : monografia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.