Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Non-destructive research of the friction surface of the brake discs in the aspect of braking process evaluation [Dokument elektroniczny]

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 2

Książka

19th World Conference on Non-Destructive Testing 2016, 13 – 17 June 2016 in Munich, Germany : Proceedings

Zaprezentowany na

19th World Conference on Non-Destructive Testing 2016, 13-17.06.2016, Munich, Germany