Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Efektywność organizacji w świetle austriackiej szkoły prakseologicznej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • prakseologia
  • efektywność
  • efektywność dynamiczna
  • przedsiębiorczość
Strony (od-do)

9 - 16

Książka

Zarządzanie, marketing, produkcja : jak to się robi w Wielkopolsce