Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie, marketing, produkcja : jak to się robi w Wielkopolsce

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gniezno, Polska

Wydawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego

Data opublikowania

2015

Liczba stron

206

ISBN

978-83-938512-1-8

Katalog

xx003515578

Rozdziały
Efektywność organizacji w świetle austriackiej szkoły prakseologicznej (s. 9-16)
Analiza procesu innowacyjnego we współczesnym przedsiębiorstwie (s. 27-36)
Rekrutacja pracowników z wykorzystaniem e-usług na przykładzie Systemu Zawodowcy w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” (s. 137-146)