Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN A study on student entrepreneurship – selected theoretical and empirical aspects

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Horyzonty Wychowania

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 34

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przedsiębiorczość
  • przedsiębiorczość akademicka
  • edukacja w zakresie przedsiębiorczości
  • edukacja ekonomiczna
  • postawy przedsiębiorcze studentów
Strony (od-do)

27 - 47

DOI

10.17399/HW.2016.153402

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13