Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie dziedzictwa architektonicznego do podniesienia jakości środowiska życia człowieka na terenach podmiejskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The use of architectural heritage to raise the quality of human environment in suburaban areas

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • spuścizna architektoniczna
  • lokalne formy architektoniczne
  • tożsamość architektoniczna
Strony (od-do)

147 - 157

Książka

Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. T. 2