Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Evaluation of the Quality of Work of the Health and Safety Service Using the Servqual Method - a Case Study in Polish Company

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • evaluation of the quality of services
  • servqual
  • health and safety service
  • quality gap
Strony (od-do)

96 - 98

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2016 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2016 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 23-24.03.2016, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)