Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przepływy finansowe
  • oszacowanie kosztów
  • planowanie inwestycji
  • lcca - life cycle cost analysis
Pages (from - to)

127 - 134

Book

Wybrane problemy budownictwa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.