Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przepływy finansowe
  • oszacowanie kosztów
  • planowanie inwestycji
  • lcca - life cycle cost analysis
Strony (od-do)

127 - 134

Książka

Wybrane problemy budownictwa