Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ryszard Adamiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

ryszard.adamiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 00

ORCID

0000-0001-8914-9618

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (1)