Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku motorniczego tramwaju

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Identification of risks and occupational risk assessment on the work post of a tramway driver

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 66

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • normy i akty prawne
  • najważniejsze czynniki ryzyka
  • badania kwestionariuszowe
  • kosztorys
  • środki prewencji
Strony (od-do)

27 - 45

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10