Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analysis of strategic changes in IT industry in India

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

140 - 160

Książka

Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw : monografia