Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Shaping Agility of Enterprises : monograph

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

rosyjski

Miejsce

Gorzów Wielkopolski, Polska

Wydawca

Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu

Wydawca z listy MNiSW

Polska Akademia Nauk

Data opublikowania

2015

Liczba stron

160

ISBN

978-83-64249-43-3

Rozdziały
Sytuacyjny dobór współczesnych koncepcji zarządzania w segmencie przedsiębiorstw o średnim poziomie stabilności branży i wysokiej orientacji rynkowej (s. 31-41)
Metodyka skracania fazy przedprodukcyjnej (s. 42-71)
Wpływ czynników organizacyjnych na zwinność zespołów zadaniowych (s. 72-81)
Zwinna logistyka jako rodzaj zasobowego podejścia do uzyskania przewagi konkurencyjnej (s. 82-93)
Okazje - źródła, rodzaje i ryzyko (s. 94-105)
Okazja a ryzyko we współczesnym przedsiębiorstwie (s. 106-119)
Analiza zwinności przedsiębiorstwa usługowego - studium przypadku (s. 120-139)
Analysis of strategic changes in IT industry in India (s. 140-160)