Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Increasing customer satisfaction through the application of the 8D methodology

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • 8d methodology
  • customer complaints
  • problem solving
  • quality improvement
Strony (od-do)

488 - 495

Książka

Management – the Key Driver for Creating Value : the 7th International Conference of Management and Industrial Engineering ICMIE 2015, Bucharest, Romania, October 22-23, 2015

Zaprezentowany na

7th International Conference of Management and Industrial Engineering ICMIE 2015, 22-23.10.2015, Bucharest, Romania