Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Motywowanie w firmie rodzinnej - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Employee Motivation is a Family Business - a Case Study

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Tom: t. 16 | Numer: z. 7, cz. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

325 - 337

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14