Processing may take a few seconds...

Article


Title

Motywowanie w firmie rodzinnej - studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

EN Employee Motivation is a Family Business - a Case Study

Year of publication

2015

Published in

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Journal year: 2015 | Journal volume: t. 16 | Journal number: z. 7, cz. 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

325 - 337

Points of MNiSW / journal

14.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.