Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The future of logistical education in Poland and Ukraine: comparative analysis of students' opinions

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • students' professional future
  • logistics
  • labour market
  • employment
  • job
Strony (od-do)

285 - 300

DOI

10.17270/J.LOG.2016.4.8

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13