Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Gaz, woda, ścieki - synteza rozwoju

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Poznańskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Data opublikowania

2014

Liczba stron

73

ISBN

978-83-89696-09-6

Katalog

xx003264633

Rozdziały
Woda i ścieki - synteza rozwoju (s. 37-73)