Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Badania doświadczalne i analiza numeryczna utraty stateczności ściskanych belek siedmiowarstwowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Expermental and numerical investigation elastic stability of compressed seven-leyers beams

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Modelowanie Inżynierskie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 59

Typ artykułu ---
Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • belki wielowarstwowe
  • badania doświadczalne
  • metoda elementów skończonych
Strony (od-do)

54 - 62

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0