Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Clustering XML documents by patterns

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Knowledge and Information Systems

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 46 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • xml
  • semi-structured document analysis
  • pattern-based clustering
  • pattern definition
Strony (od-do)

185 - 212

DOI

10.1007/s10115-015-0820-0

Punktacja MNiSW / czasopismo

30

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

35

Impact Factor

2,004