Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Exchange of Intangible Assets in Social Media

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2015 | Numer: nr 117 (852)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • media społecznościowe
  • sieci wartości
  • metodyka myślenia sieciowego
Strony (od-do)

383 - 392

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8