Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Brak przejezdności suwnicy podwieszonej do konstrukcji stalowej hangaru

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The problem with the ride of the suspension crane suspended to the steel air shed

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • konstrukcje stalowe
  • suwnice podwieszane
Strony (od-do)

320 - 328

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa