Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Dynamic approach to modeling MTBF/MTTR in industrial and logistics systems

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

2085 - 2090

DOI

10.1201/b17399-285

Książka

Safety and Reliability: Methodology and Applications

Zaprezentowany na

24th European Safety and Reliability Conference ESREL 2014, 14-18.09.2014, Wroclaw, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)