Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska

PBN ID

3978980

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 50%

Rozdziały (18)

Legenda:  Indeksowane w WoS