Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Adaptacja podziemnych żelbetowych zbiorników na cele ppoż

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The adaptation of underground RC tanks to fire-fighting purposes

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • podziemne zbiorniki żelbetowe
  • modelowanie konstrukcji powłokowych
Pages (from - to)

190 - 200

Book

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.