Processing may take a few seconds...

Article


Title

Porównanie parametrów użytkowych akumulatorów w technologii lit owo-jonowej stosowanych w układach napędowych pojazdów elektrycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2015

Published in

Logistyka

Journal year: 2015 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

4340 - 4356

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.