Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Problemy ze spalaniem agrobiomasy w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania peletów drzewnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Problems of Agrobiomass Combustion in the Wood Pellet Heating Boilers

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2016 | Tom: T. 47 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • agrobiomasa
  • spalanie
  • emisja
  • kotły grzewcze
Strony (od-do)

215 - 223

DOI

10.15199/9.2016.6.1

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10