Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Production and In-Service Conformity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

91 - 97

DOI

10.1007/978-3-319-02705-0_5

Książka

New trends in emission control in the European Union