Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie metod Virtual Plant do projektowania dla osób z niepełnosprawnościami i starszych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Application of Virtual Plant methods in design for people with disabilities and elderly

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ergonomia osób z niepełnosprawnością
  • ergonomia osób starszych
  • virtual plant
Strony (od-do)

237 - 248

Książka

Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka