Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Problemy z zakresu bezpieczeństwa pracy w MMŚP – na przykładzie badania poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie rodzinnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Problems with Work Safety in SMEs on the Example of Studies the Level of Safety Culture in a Family Business

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Tom: t. 17 | Numer: z. 6, cz. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

239 - 253

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14