Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

GA based method for production scheduling for variable range of final goods

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lot sizing
  • scheduling
  • genetic algorithm
  • variable assortment
  • optimization
Strony (od-do)

1 - 12

Książka

23rd International Conference of Production Research 2015, ICPR 23

Zaprezentowany na

23rd International Conference of Production Research 2015, ICPR 23, 2-5.08.2015, null, Philippines