Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

joanna.oleskow-szlapka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

ORCID

0000-0001-9737-6888

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS