Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ stosowania kompleksów enzymatyczno-bakteryjnych w sieci kanalizacyjnej na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The effect of enzymatic-bacterial complexes addition to sewerage network on the quality of wastewater treatment plant influent

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

939 - 953

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód