Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Innovation Centers in Greater Poland and the assessment of their importance

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • innovation and entrepreneurship center
  • science and research institutes
  • science parks
  • business incubators
  • sector organizations
  • knowledge and technology transfer
Strony (od-do)

5 - 19

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8