Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Fizykochemiczne aspekty budowy i eksploatacji filtrów cząstek stałych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

176

ISBN

ISBN 978-83-7775-427-6