Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zarządzanie wiekiem jako egzemplifikacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w praktyce gospodarowania

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • starzenie się ludności
  • zarządzanie wiekiem
  • partycypacja zawodowa
  • partycypacja pozazawodowa
Strony (od-do)

92 - 105

Książka

Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia