Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

System kontroli zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Assessment of Public Procurement Control System in Poland in Light of Empirical

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Przegląd Organizacji

Rocznik: 2015 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

26 - 30

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13