Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych - doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Acceleration of carbon filters activation - experiments of pilot scale technological investigations

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

683 - 703

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód