Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sposoby zmniejszenia energochłonności ruchu pojazdów transportu masowego

Autorzy

[ 1 ] Dziekanat Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pojazdy transportu masowego
  • zużycie paliwa
  • odzysk energii
  • eko-jazda
Strony (od-do)

1 - 8

Uwagi

materiały na płycie CD

Książka

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30 maja - 1 czerwca 2016 r., Bydgoszcz, Gniew : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30.05.2016 - 01.06.2016, Bydgoszcz, Gniew, Polska