Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ zmiany podatności dynamicznej koła tramwajowego na generowany sygnał akustyczny

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • koła tramwajowe
  • podatność dynamiczna
  • aktywność wibroakustyczna
  • hałas
Pages (from - to)

1 - 8

Book

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30 maja - 1 czerwca 2016 r., Bydgoszcz, Gniew : materiały konferencyjne

Presented on

XXII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe 2016, 30.05.2016 - 01.06.2016, Bydgoszcz, Gniew, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.