Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Investigation of separation of Zn(II) from Fe(III) with polymer inclusion membranes containing phosphonium ionic liquids

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • zinc(ii)
  • iron(iii)
  • cyphos il 101
  • cyphos il 104
  • polymer inclusion membrane (pim)
Strony (od-do)

731 - 738

Książka

43rd International Conference of SSCHE, May 23-27 2016, Slovakia

Zaprezentowany na

43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 23-27.05.2016, Tatranske Matliare, Slovac Republic