Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An analysis of the benefits of ethnography design methods for product modelling

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 145

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 9

DOI

10.1088/1757-899X/145/4/042023

Uwagi

art. number: 042023

Zaprezentowany na

ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV, 15-18.06.2016, Iaşi, Romania

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Publikacja indeksowana w

WoS (15)