Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Implementation of ergonomics assessment methods in designing the hand steering components on the elderly

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

115 - 132

Książka

Ergonomics for people with disabilities : social and occupational integration