Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rola makroergonomii w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu pracowników w wieku 50+

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

49 - 64

Książka

Ergonomia niepełnosprawnym : aktywizacja zawodowa